E598f52a9feb42a6ce6832ab2b76c380

מיני קורס מתנה לצוותי חינוך
מהי הודיה?
איך היא קשורה לחשיבה חיובית?
מדוע כדאי לתרגל הודיה?

איך אמירת תודה מחברת אותנו לחשיבת שפע?
איך נלמד את ילדי הגן לראות את "היש" בעזרת אמירת תודה?

לכניסה בחינם יש להזין את הפרטים שלך בטופס למטה.

אנחנו שונאים ספאם בדיוק כמוך, לעולם לא נעביר את הפרטים שלך לצד שלישי.