059d2c18021b0c6bc26c9bb3ae3d3123

מיני קורס מתנה לגננות ואנשי חינוך
מהי הודיה?

איך אמירת תודה מחברת אותנו לחשיבת שפע?
איך נלמד את ילדי הגן לראות את "היש" בעזרת אמירת תודה?

לכניסה בחינם יש להזין את הפרטים שלך בטופס למטה.

אנחנו שונאים ספאם בדיוק כמוך, לעולם לא נעביר את הפרטים שלך לצד שלישי.